Historie firmy JIS

Založení společnosti

Společnost JIS byla založena 30. 12. 1991 pěti společníky – Jiřím Faitem, Bohumilem Štěpařem, Joachimem Vogtem, Václavem Hodným a Karlem Holovským.

Původními podnikatelskými záměry byla:

  • Spolupráce s firmou Merklin pro kterou se měly vyrábět kovové komponenty do hraček.
  • Prodej plastových oken a dveří od německé firmy Nokuba.
  • Prodej hardwaru, softwaru a vlastní programátorská činnost.

Z důvodů neakceptovatelných podmínek se spolupráce s Merklinem ani Nokubou neuskutečnila. Vzhledem k tomu, že plastové výplně otvorů byly v té době na českém trhu novinkou, rozhodli jsme se pro zahájení vlastní výroby.

1991

1992

JIS se zabývá třetím bodem, tedy počítači a programováním, jednotliví společníci se vyvazují ze svých dosavadních zaměstnání a připravují se podmínky pro výrobu plastových oken a dveří.

1992

1993

V roce 1993 jsme za tímto účelem pronajali bývalý objekt restaurace v obci Kamenný Přívoz, okr. Praha západ. Tento třípatrový dům bylo potřeba částečně zrekonstruovat, aby vůbec bylo možné s výrobou začít. Po rekolaudaci byli najati první zaměstnanci – šest do výroby a dva do administrativy.

Na jaře dovážíme výrobní technologii z Německa. Část ze stojů je použitá, část nová. Procházíme školeními, abychom mohli zahájit výrobu.

Začínáme s těmito hlavními dodavateli materiálu:

  • Rehau – plastový profilový systém
  • Schurig – kování
  • Glavostav – sklo

V červnu jsme vyrobili první zakázku.

V té době jsme měli dvě obchodní kanceláře – v Praze 4 – Modřanech, kde jí máme doposud a v Kamenném Přívoze. Tři ze zaměstnanců byli obchodníci.

1993

1994

Změna vlastnické struktury - od této doby do současnosti jsou společníky Jiří Fait, Bohumil Štěpař a František Vojtěchovský. Jejich podíly jsou rozděleny na třetiny.

1994

1995

Požadavky trhu stoupají, zvyšuje se objem výroby a stávající výrobní prostory začínají být nevyhovující. Tato skutečnost nás vede k rozhodnutí přesunout výrobu.

Změna dodavatele kování – přecházíme k firmě Roto.

1995

1996

Vytipování lokality a zakoupení pozemku na výstavbu nového výrobního závodu ve Zbuzanech (okr. Praha západ) o rozloze 8 600 m2 . Připravujeme projekt a povolovací řízení (projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení).

1996

1997

Zahájení výstavby výrobního areálu ve Zbuzanech. Nové výrobní prostory budou mít 1 000 m2 + administrativní budovu.

1997

1998

V únoru jsme výstavbu dokončili, zkolaudovali, přestěhovali výrobu z Kamenného přívozu a spustili ji ve Zbuzanech.

Produkujeme zde veškeré naše výrobky. Areál je projektovaný na kapacitu 60 000 000 Kč za rok.

V té době je obrat společnosti cca 30 000 000 Kč za rok.

Otevřeli jsme nové obchodní zastoupení v Plzni.

1998

1999

Zvětšení výrobních prostor a nárůst poptávky nás vede k potřebě rozšíření obchodních kanceláří. Nově jsou otevřeny kanceláře ve Strakonicích, České Lípě a Třebíči.

1999

2000

Celkový objem výplní od vzniku společnosti dosáhl 50 000 jednotek.

2000

2001

Nákup nového automatického začišťovacího centra.

2001

2003

V tomto roce zaznamenáváme největší meziroční nárůst výroby (+70 %) a je to první rok s roční produkcí přes 20 000 jednotek. Pro výrobu je to zatěžkávací zkouška.

Obrat společnosti poprvé přesáhl 100 000 000 Kč za rok.

Získali jsme certifikaci systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.

Nákup nového kovacího poloautomatu.

2003

2006

Po třinácti letech měníme dodavatele profilového systému, odcházíme od firmy Rehau a přecházíme na nový systém Thyssen, který nám nabízí profil s lepšími vlastnostmi.

Zároveň měníme i dodavatele kování a začínáme spolupracovat se Siegenia-aubi, kteří přicházejí s modernějším kováním, lépe splňujícím požadavky současných trendů.

Modernizujeme i naší výrobní technologii a nakupujeme čtyřhlavý svářecí automat, automatické obráběcí centrum a pojezdový stůl k začišťovacímu centru.

Díky těmto krokům se zvyšuje produktivita práce i kvalita.

2006

2011

Slavíme 20. výročí založení společnosti.

Přecházíme na nový firemní software Evidence EV4 (obchod / výroba).

V tomto a příštím roce realizujeme velkou zakázku pro společnosti CPI-byty. Jedná se o výměnu oken v 3 500 bytech o celkovém objemu zakázky cca 135 000 000 Kč.

2011

2012

Otevření předváděcího centra v Praze, kde je na ploše 300 m2 vidět ukázka všech našich výrobků.

Otevření nové obchodní kanceláře v Plzni.

Obrat společnosti poprvé přesáhl 150 000 000 Kč za rok.

2012

2013

Od začátku vzniku společnosti jsme vyrobili 330 000 jednotek.

Nakupujeme novou automatickou dvouhlavou pilu na plastové profily a základní technologie pro výrobu hliníkových výplní.

Uzavíráme smlouvu s dodavatelem hliníkových profilů Heroal a následně zahajujeme výrobu.

2013

2014

Nákup dalšího stavebního pozemku ve Zbuzanech o rozloze 5 500 m2 určenému pro zamýšlenou halu na výrobu hliníkových oken, dveří a fasád.

2014

2015

Nákup nové dvouhlavé pily na řezání hliníkových profilů.

2015

Kde se nacházíme a kam chceme jít

V současné době se roční produkce pohybuje okolo 110 000 000 – 130 000 000 Kč za rok, což je takřka za hranicemi možností výrobních prostor.

Zaměstnáváme padesát vlastních pracovníků a dalších přibližně dvacet pět externích.

Zakázky zajišťuje sedm našich obchodních kanceláří.

Vzhledem k situaci ve stavebnictví je naší prioritou se i nadále orientovat na soukromý sektor. V této oblasti si naše společnost udržuje dobré postavení a renomé u našich stávajících i nových odběratelů. Z jejich strany vyšel počátkem roku 2013 požadavek na rozšíření nabídky o výrobky z hliníku, například okna, dveře, posuvné stěny a fasády. Vedení společnosti se rozhodlo na tuto vzniklou situaci reagovat.

Začal výběr dodavatele hliníkového systému, výběr dodavatele základní výrobní technologie a vytvoření výrobních prostor ve stávající výrobní hale na plastové výplně. Poté následoval výběr nových zaměstnanců do výroby, zaškolení techniků, kalkulantů a dalších.

Nově vzniklé výrobní prostory se v začátku jevily jako plně dostačující.

V květnu 2013 bylo vše připraveno k zahájení výroby.

V první fázi jsme se orientovali na dodávku vstupů pro panelové a bytové domy. Postupem času bylo zřejmé, že pouze u tohoto nezůstaneme a začali jsme získávat zakázky typu rodinný dům a podobné.

To, že stávající výrobní prostory jsou již nevyhovující, se plně projevilo během roku 2014, kdy se nám podařilo získat řadu zakázek většího rozsahu.

Zakázky v hliníkové výrobě se vyznačují tím, že se zde realizují nadrozměrné prvky. Prvek o rozměru 3000 x 7000 mm není výjimkou a při takovéto výrobě se ukázala jako nevyhovující stávající pila. Rozhodli jsme se tedy, že základní výrobní technologie bude doplněna o novou automatickou dvouhlavou pilu. Poté jsme mohli začít realizovat i menší fasády. Tyto dosti náročné výrobky je nutné před montáží ve výrobě složit, aby bylo možné zkontrolovat, že jsou vyrobeny správně a následně vše popsat. Opět nastával problém s výrobním prostorem.

Během roku 2014, se naskytla možnost koupit sousedící stavební pozemek ve Zbuzanech o rozloze 5 500 m2 , který se nachází 50 m od stávajícího výrobního závodu JIS. Tento nákup pozemku plně zapadal do plánu rozvoje naší společnosti v oblasti hliníkové výroby.

V současné době je rozhodnuté o realizaci nového areálu pro hliníkovou výrobu. Připravují se plány počítající s výstavbou haly o výrobní ploše 800 m 2 a administrativní budovou se vzorkovnou.

Součástí výrobní haly, budou sklady materiálů, příslušenství, kotelna a další. V hale budou rozvedeny datové sítě pro řízení strojů. Nový výrobní areál bude splňovat veškeré požadavky pro výrobu hliníkových výplní. V rámci této investice se počítá i s doplněním stávající výrobní technologie o obráběcí centrum, stojany, frézy a další nástroje nutné pro tento typ výroby.

Administrativní budova bude patrová, částečně bude zasahovat do haly a část bude předsazena před halu. Obvodový plášť administrativní budovy bude z fasádních prvků. V přízemí se plánuje vybudovat vzorkovnu, kde si zákazníci budou moci prohlédnout naši nabídku výrobků. V patře budou kanceláře pro obchodníky, techniky a kalkulanty.

V novém výrobním závodě vzniknou i nová pracovní místa. Předpokládá se, že ve výrobě bude pracovat osm výrobních dělníků a jeden skladník/expedient. V obchodním oddělení pro hliník budou tři obchodní zástupci a dva kalkulanti/TPV. Celkem bude v novém výrobním závodě čtrnáct zaměstnanců. Většina stávajících zaměstnanců, kteří pracují ve výrobním závodě JIS plast, pochází z okolních vesnic. V tomto trendu hodláme i nadále pokračovat.