Pro bytové domy a SVJ

Firma JIS léta spolupracuje s DMS (Družstevní marketingové sdružení) a pomáhá správcům a vlastníkům bytových domů řešit palčivé problémy. V poslední době nejčastěji v oblasti úspor tepla a energií a v oblasti zabezpečení objektů proti nekontrolovanému pohybu osob.

Prvním krokem v oblasti úspor tepla bývá výměna oken, vyšší bezpečnosti obyvatel objektů lze docílit v první řadě zabezpečením „brány do domu“, tj. vstupního portálu.

Nabízíme komplexní řešení výměnou vstupních dveří s moderním systémem čipového klíče Siemens. Ve spolupráci s DMS pořádáme odborné semináře pro vedoucí a techniky BD a SVJ, jsme připraveni řešit individuální požadavky jednotlivých objektů.

Fotogalerie