Zelená úsporám

Program Zelená úsporám stále běží! V jeho rámci se zákazníkům poptávajících okenní a dveřní výplně týkají oba podprogramy, Nová zelená úsporám - rodinné domy i Nová zelená úsporám - bytové domy.

V obou podprogramech jsou dále definovány oblasti a podoblasti, které se týkají oken a dveří, ale zde se již podprogramy liší.

U rodiných domů lze žádat o dotaci při rekonstrukci stávající stavby, i dotaci dílčích řešení (pouze okna), i pro celé novostavby v pasivním standardu (nutné dodržet přesné znění normy).

U bytových domů je možné žádat o dotaci rekonstrukcí, nikoliv novostaveb.

Oprávněnými žadateli mohou být

  • Fyzické osoby
  • Podnikatelské subjekty a další právnické osoby
  • Společenstva vlastníků jednotek
  • Bytová družstva
  • Města, městské části a obce

Úspěšné žádosti o vyřízení dotací musí předcházet zveřejnění časově omezené výzvy, proto sledujte stránky novazelenausporam.cz.

Co z toho plyne pro naše zákazníky?

Náš hlavní sortiment, tedy okenní a dveřní výplně, je vhodný pro sestavení žádosti o dotaci v rámci projektu Zelená úsporám.