Technické minimum

Co to, ale vlastně znamená?

Jedná se o evropskou, harmonizovanou normu, která vyjadřuje požadavky PVC profilů , mimo jiné určuje posuzování tloušťky stěn profilů, určených na výrobu plastových výplní.

Na základě tohoto pohledu hovoříme o třech kategoriích - A, B, a C. V souvislosti s tímto je třeba připomenout znění uvedené normy ČSN EN 12608, která říká, cituji: „Klasifikace profilů podle tloušťky stěn je určena k popisu širokých variací profilů a návrhů oken pro různé aplikace, které jsou používány v Evropě. Není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna a profily jsou vyhovující“. (viz níže).

ROHOVÁ PEVNOST

Rohová pevnost byla v minulosti sledovaným a zkoušeným parametrem. Po nástupu moderních profilů (70mm a více, počet komor 5 a více) se ukázalo sledování tohoto parametru jako nepodstatné pro kvalitu okna. Vypadlo i ze zkoušek pro stanovení kvalitativních parametrů okna (prohlášení o shodě, CE značka…). Rohová pevnost rámů a křídel plastových oken více jak 10x překračuje rohovou pevnost oken dřevěných…!

Uvedená informace vychází taktéž ze znění normy ČSN EN 12608, část “B”, informativní (viz níže) . Profily od firmy Deceuninck/INOUTIC z kterých vyrábíme naše výrobky jsou výhradně ze tzv. směsi pro horké klima (označení je uvedeno na profilech, tedy “S”)


A jak je to s výztuhami?

JIS používá do rámu otevřenou výztuhu. Okna jsou zkoušena na zatížení větrem pro budovy do výšky 40m nad zemí a okna splňují požadavky na danou stavbu a umístění.Uzavřenou výztuž nepoužíváme a to z důvodu, že výztuž lze vložit jen a pouze do rámů oken - nikoliv křídel a její vložení vždy znamená zhoršení prostupu tepla oproti hodnotám s výztuží otevřenou.


A co těsnění?

Naše výrobky z profilového systému Deceuninck/INOUTIC, uváděných naší společností JIS na trh, jsou s těsněním, na jehož výrobu byl použit materiál s označením TPE (termoplastický elastomer). Vývoj termoplastických elastomerů byl zahájen před více než třiceti lety, jako reakce na nevýhody do té doby používaných materiálů/těsnění, vyrobených na bázi vulkanizovaného kaučuku.


Výhody TPE:

Tvrdost:

  • TPE lze získat v požadované tvrdosti mezi intervaly jako 20 Shore A a 70 Shore D. Při výrobě těsnění, které je součástí PVC profilů, je právě využívána tato flexibilita tvrdosti. Spodní část těsnění je vyrobena z materiálu o vyšší tvrdosti, aby byla zajištěna dostatečná odolnost proti vytažení těsnění z profilu. Směrem k horní části těsnění tvrdost materiálu klesá a to z toho důvodu, aby těsnění kladlo co nejmenší odpor při zavírání křídla.

UV a ozónová odolnost:

  • TPE mají dokonalou odolnost vůči UV záření a ozónu.

Odolnost proti nízkým/vysokým teplotám:

  • TPE mají tepelnou odolnost -40 až +130 ° C. Umožňuje tedy použití v širokém podnebním pásu (Sibiře až po arabské země).