Jak probíhá montáž oken?

Nová okna jsou i nová kapitola stavby. Montáž oken netrvá dlouho, přitom ale přinese zásadní proměnu domu v domov. Tímto momentem už je vše na nejlepší cestě k vysněnému bydlení.

Je známou pravdou, že každý výrobek lze degradovat špatným použitím. I u oken je možné jejich skutečnou hodnotu, vlastnosti a funkci ovlivnit způsobem montáže v pozitivním i negativním smyslu slova. Vyhnout se fušerské práci je tak v zájmu výrobce i zákazníka, a proto nabízíme odbornou montáž pod jednou střechou.

Příprava je základ

Aby montáž nových oken proběhla k všeobecné spokojenosti, vyplatí se věnovat odpovídající péči přípravě. Na naší straně děláme maximum pro to, abychom dodali kvalitní výrobek a s ním i službu. Předem od nás v cenové nabídce dostanete veškeré podklady – včetně přesných rozměrů oken, montáže a zednického začištění.

Kdykoliv se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem. Dáváme si záležet na tom, abychom odpovědně nakládali s časem všech zúčastněných. Proto se snažíme aktivní a jednoznačnou komunikací zajistit bezproblémovou přípravu celé zakázky. Od poradenství, přes asistenci při výběru až po sjednání podmínek a termínu montáže.

S čím nám můžete pomoci?

Stačí nám prostor okolo oken a také přístupová cesta k nim. Při rekonstrukci doporučujeme přikrýt okolní místa a předejít tak zbytečnému znečištění prachem na nábytku a elektronice.

Kvalita stavebního otvoru

Stavební otvor pro montáž by měl být rovný a soudržný, zbavený nečistot a případných zdrojů potíží v pevnosti. Rovinnost a celkovou geometrii je nutné řešit s předstihem, ideálně za přítomnosti technika při zaměření a konzultaci na místě.

Mít na paměti, že jakékoliv rychlé úpravy na poslední chvíli a bez dodržení technologického postupu jsou následně zárodkem budoucích potíží, se vyplatí. Ať už při samotném osazení okna, při začištění nebo následném používání.

Správné usazení okna

Před mechanickým uchycením prověříme funkčnost okenních křídel a zavírání. Montážníci přeměří daný otvor a provedou porovnání zjištěných rozměrů s dokumentací. 

Okno umístí do stavebního otvoru, vyrovnají ve svislé i vodorovné ose pomocí vodováhy a montážních podložek. Kotvami a šrouby upevní rám okna do ostění. 

Jde o důležitý bod při montáži, proto postupují vždy důsledně a používají výhradně kvalitní materiál. Rovinnost a ukotvení máme zkontrolované a jdeme na připojovací spáru.

Vytvoření připojovací spáry a její ochrana

Místo, ve kterém je rám okna připojen k obvodové konstrukci, se nazývá připojovací spára. Funkční požadavky na ni jsou především vodotěsnost, vzduchotěsnost, tepelná izolace, parotěsnost na straně interiéru, umožnění dilatace a ukotvení prvku ve stavebním otvoru.

Dlouhodobá zkušenost i odpovídající norma definuje jako ideální stavební hmotu pro vytvoření tepelně-izolační výplně připojovací spáry polyuretanovou pěnu. Ta dokonale ošetří otvory a netěsnosti, zároveň přitom díky přirozené expanzi vytvoří pevnostní oporu pro tlaky přenášené rámem okna do ostění. Bonusem jsou její účinné tepelně-izolační vlastnosti.

Aby nedocházelo k degradaci pěny především působením vlhkosti a UV záření, doporučuje se její ochrana pomocí těsnícího systému. Takto vzniklé uzávěry připojovací spáry zajistí i trvalou pružnost uložení oken a zabrání tak vzniku trhlin způsobených sedáním stavby a dilatací při teplotních změnách.

Začištění a parapety

Neodcházíme od rozdělaného díla a proto, pokud si to budete přát, zajistíme i veškeré začišťovací zednické práce. Zapravení okolí otvoru provedeme tak, aby po nás zůstala jen radost z nových oken. Pak už jen osazení parapetů a jdeme do finále. 

Montáž a seznámení s novými okny

Při předání hotového díla zajistíme poslední kontrolu a seřízení chodu kování i samotných křídel. Ověříme funkčnost všech prvků tak, aby bylo každé otevření radost. Seznámíme vás s funkčností a ovládáním oken a odpovíme na případné dotazy.

Montáž je sice posledním krokem, kterým završíme spolupráci, ale v případě potřeby dál zůstáváme ve spojení. Vaši důvěru v naše schopnosti vnímáme jako závazek. Děkujeme vám za ni...

Fotogalerie

Přemýšlíte jaký typ vybrat?
Společně vše projdeme.

Radka Votavová
Obchodní referentka

Vážení zákazníci, od 1.7. - 5.7.2024 jsou všechny kanceláře i centrála uzavřeny z důvodu celozávodní dovolené. Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit opět 8.7.2024.