Výběr profilu

Okenní profil zásadně ovlivňuje pevnost konstrukce, a tedy její kvalitní funkci po dobu desítek let. Je také významným prvkem okna jako výplně stavebního otvoru z hlediska úspor energií. Tepelně-izolační vlastnosti profilu jsou spolu se stejným parametrem zasklení určující pro celkovou míru prostupu tepla oknem.

Speciální oblastí jsou pak fasádní systémy. Moderní a progresivní součást současné architektury, která z oken dělá výrazový prvek. I zde je třeba volbě správného profilu věnovat pozornost.

Rám a křídlo jsou společně se zasklením určujícími prvky konstrukce, která definuje celkové tepelně-izolační vlastnosti okna. Co nejtenčí stěna a zároveň co nejvíce vzduchových kapes nebo jiných izolačních hmot při zachování pevnosti. Tak by se daly zjednodušit požadavky na kvalitní okenní profil.

Co je to okenní profil a k čemu slouží?

Kromě dokonalého výhledu a prosvětlení interiéru musí okna zvládnout i jednu podstatnou funkci: společně s fasádou a vchodovými dveřmi jsou součástí obálky budovy. Ta by měla dosahovat co nejvyšších hodnot tepelného odporu, aby bylo možné v interiéru udržovat příjemnou teplotu s minimálními nároky na dodanou energii.

Zjednodušeně řečeno se od oken, tedy od jejich profilu a zasklení, očekává, že nepustí v zimě teplo ven a v létě dovnitř. Okenní profil je proto konstruován s ohledem na použitý materiál tak, aby tuto vlastnost dokázal zajistit.

Materiál profilu určuje i jeho konstrukci

Při výrobě okenních profilů se využívají tři základní materiály – plast, hliník a masivní dřevo.

  • V případě plastových oken je využito vynikajících izolačních vlastností vzduchu. Profil je pak vlastně soustava několika k sobě vzduchotěsně spojených dutin, které zabraňují postupnému přenášení – a tedy ztrátám tepla skrz konstrukci.
  • Profil hliníkových oken je konstruován obdobně: k posílení funkce přerušení tepelných mostů je navíc vybaven speciálními vložkami z polyamidové pěny vyztužené skelným vláknem. Pevnost i hodnota součinitele prostupu tepla je díky tomu na špičkových hodnotách.
  • U dřevěných oken je využit jiný princip. Masivní dřevo je samo o sobě účinný izolant a zároveň pevný konstrukční materiál. Okenní profil je tedy lepený z několika plných hranolů tak, aby nemohlo docházet v průběhu let ke kroucení přirozenému pro rostlý materiál.

Fasádní systémy

Samostatnou kapitolou jsou prosklené fasádní systémy. Jde o vzájemně přímo navazující okenní profil z hliníku, který společně se zasklením tvoří plochu větší části obálky domu. Vzhledem k absenci jiného izolačního materiálu, například zdiva nebo předsazených lehčených izolačních desek, jsou na takové provedení fasády kladeny vysoké nároky.

Nekompromisní hliníkový profil s vloženou pěnovou izolační hmotou a těsněním zajišťuje požadované hodnoty tepelného odporu a zároveň i extrémní pevnost. Fasádní systém je tak nejen efektní architektonické řešení, ale také efektivní opatření ochrany proti tepelným ztrátám.

Přemýšlíte jaký typ vybrat?
Společně vše projdeme.

Radka Votavová
Obchodní referentka

Vážení zákazníci, od 22.12.2023-1.1.2024 budou naše obchodní kanceláře zavřené. Budeme se na vás těšit 2.1.2024.