Výběr profilu

Okenní profil zásadně ovlivňuje pevnost konstrukce, a tedy její kvalitní funkci po dobu desítek let. Je také významným prvkem okna jako výplně stavebního otvoru z hlediska úspor energií. Tepelně-izolační vlastnosti profilu jsou spolu se stejným parametrem zasklení určující pro celkovou míru prostupu tepla oknem.

Speciální oblastí jsou pak fasádní systémy. Moderní a progresivní součást současné architektury, která z oken dělá výrazový prvek. I zde je třeba volbě správného profilu věnovat pozornost.

Rám a křídlo jsou společně se zasklením určujícími prvky konstrukce, která definuje celkové tepelně-izolační vlastnosti okna. Co nejtenčí stěna a zároveň co nejvíce vzduchových kapes nebo jiných izolačních hmot při zachování pevnosti. Tak by se daly zjednodušit požadavky na kvalitní okenní profil.

Co je to okenní profil a k čemu slouží?

Kromě dokonalého výhledu a prosvětlení interiéru musí okna zvládnout i jednu podstatnou funkci: společně s fasádou a vchodovými dveřmi jsou součástí obálky budovy. Ta by měla dosahovat co nejvyšších hodnot tepelného odporu, aby bylo možné v interiéru udržovat příjemnou teplotu s minimálními nároky na dodanou energii.

Zjednodušeně řečeno se od oken, tedy od jejich profilu a zasklení, očekává, že nepustí v zimě teplo ven a v létě dovnitř. Okenní profil je proto konstruován s ohledem na použitý materiál tak, aby tuto vlastnost dokázal zajistit.

Materiál profilu určuje i jeho konstrukci

Při výrobě okenních profilů se využívají tři základní materiály – plast, hliník a masivní dřevo.

  • V případě plastových oken je využito vynikajících izolačních vlastností vzduchu. Profil je pak vlastně soustava několika k sobě vzduchotěsně spojených dutin, které zabraňují postupnému přenášení – a tedy ztrátám tepla skrz konstrukci.
  • Profil hliníkových oken je konstruován obdobně: k posílení funkce přerušení tepelných mostů je navíc vybaven speciálními vložkami z polyamidové pěny vyztužené skelným vláknem. Pevnost i hodnota součinitele prostupu tepla je díky tomu na špičkových hodnotách.
  • U dřevěných oken je využit jiný princip. Masivní dřevo je samo o sobě účinný izolant a zároveň pevný konstrukční materiál. Okenní profil je tedy lepený z několika plných hranolů tak, aby nemohlo docházet v průběhu let ke kroucení přirozenému pro rostlý materiál.

Fasádní systémy

Samostatnou kapitolou jsou prosklené fasádní systémy. Jde o vzájemně přímo navazující okenní profil z hliníku, který společně se zasklením tvoří plochu větší části obálky domu. Vzhledem k absenci jiného izolačního materiálu, například zdiva nebo předsazených lehčených izolačních desek, jsou na takové provedení fasády kladeny vysoké nároky.

Nekompromisní hliníkový profil s vloženou pěnovou izolační hmotou a těsněním zajišťuje požadované hodnoty tepelného odporu a zároveň i extrémní pevnost. Fasádní systém je tak nejen efektní architektonické řešení, ale také efektivní opatření ochrany proti tepelným ztrátám.

Přemýšlíte jaký typ vybrat?
Společně vše projdeme.

Radka Votavová
Obchodní referentka